افغان موج   

چرا توهین به مقدسات...؟

 

پایان قرن بیستم  با وقایع و حوادثی شروع شد که  ناشی از توطعه های امپریالیزم امریکا علیه ملت های در بند  کشیده مسلمان  آسیا و افریقا است و به شکلی از اشکال مورد آزمایش قرار گرفته و در آینده هم قرار خواهد گرفت.  بهانه  ای  تروریسم،  تولید سلاح اتمی و سلاح کیمیاوی، مواد مخدره و بالاحره حقوق بشر دست آویزی برای حمله ای تهاجمی،  سیاسی،  اقتصادی و نظامی بر مواضع به اصطلاح دشمن  روی دست و در دستور کار حلقه های نظامی قرارمی گیرد.

جهانیان با نام  بن لادن ها، زرقاوی ها و ابو حمزه ها  آشنا شد. برج های دو قلو و سفارت خانه ها منفجر شدند، قطار های مسافر بری و کلاس های آموزشی اطفال بیگناه به کابوس مرگ مبدل شده و مادران را  به ماتم نشاندند  و چنین وانمود شد که بزودی سلاح مرگ بار اتمی از جیب تروریست ها سر بر آورده و جهان را به نا بودی میکشانند.

هر روز به بهانه ای تازه حملات مرگبار به آشیانه ای مردم بی دفاع سازمان داده میشود و برحلاف تمامی موازین حقوقی بشر خانه و کاشانه شان به خاک و خون کشیده می شود. بیشرمانه تر از آنکه تازه برای سرکوب جنبش آزادیبخش و یا مبارزه  در جهت دفاع از منافع ملی،  با استعمال سلاح اتمی تهدید صورت میگیرد.

با اوج گرفتن مقاومت  دلیرانه سر زمین ها اسلامی چون عراق، فلسطین، افغانستان، ایران  و همچنان فشار روز افزون برای  کسب هویت و فرهنگ بومی، امپریالیزم امریکا و شرکای غربی آن دیوانه وار به توطعه های گوناگون دست میزنند که از آن جمله بی حرمتی به کتاب مقدس مسلمانان در گوانتانامو، شبه سازی پیغمبر اسلام محمد «ص»  در دنمارک به بهانه ای آزادی بیان، تولید فیلم  برهنه و اهانت آمیز به اسلام در هالند،  تبلیغات وسیع در جهت برداشتن حجاب  نسوان، تهمت و افتضاح به مبارزان  راه آزادی و عدالت را میتوان یاد کرد.

این ها همه و همه بیانگر آن است که دست های امپریالیزم امریکا و شرکای غربی آن  درین توطعه ها آغشته است.  دلیل عمده آن تحریک نمودن افکار جهانیان برای پیوستن به جبهه ضد اسلام است. البته این پلان شومی است که آینده  جهان اسلام را دستخوش بحران های سیاسی  خواهد نمود.  اگر آزادی بیان به این معنی است که مقدسات یک و نیم ملیارد نفوس دنیا را به تمسخر بگیرند و اگر آزادی و دیموکراسی به این معنی است که کتاب مقدس یک و نیم ملیارد مسلمان رالگد مال کنند. پس هزار بار دیکتاتوری ها و نظام های که به مقدسات مردم احترام میگذارد،  بر این دیموکراسی ها شرف دارد.