افغان موج   

توهم حالتی از تغییر هشیاری است که در آن افراد موضوعاتی را احساس و ادراک می‌کند که واقعیت خارجی ندارند ! معادله "تئوري توطئه"گمراه كننده است . دراصطلاحسياسي ،پيام اصلي آن اينست كه جهان فعلی وادامه روند آن ساخته سياستهایجهاني بصورت پنهانو نیمه پنهان است.اصطلاح توطئه جهاني در اواخر قرن ۱۸ساخته شد و از آنزمان تا به حال غني تر و بزرگتر شده است. آنچه موج فراگیر«تئوري توطئه» را در سه دهه اخير مشخص و دراين اواخر وسعت فراوان پيدا كرده اينست كهنه تنها مجامع راست افراطي بلكه گروه هاي مختلف مردم، حتي آنهاكهسياسي هم نيستند تحت شعاع قرار گرفته اند . تجربه و تاریخ سیاسی انسان با مصالحتوهم و تئوری ساخته نشده است ! در تعریفی ساده تر، تئوری توطئه عبارتست از نداشتن اعتقاد یا باورنکردن شکل ظاهری و رسمی رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.

مطلبی در رادیو فردا که سایت رسمی وزارت خارجه آمریکاست ، منعکس شد . خاورمیانه با تاریخ پیچیده و رویدادهای پیشبینی نشده‌اش، بستر مناسبی برای شکل گیری تئوری توطئه است . تئوری یا توهم توطئه زمانی بیشتر مجال مطرح شدن می یابد که یا داده ها و معلومات موجود ، از مجهولات و حدسیات کمتر باشد ، و یا این‌ که در اکثر موارد از منظری تاریخی، در روند تحولات سیاسی، نقش عوامل خارجی پررنگتر از عوامل داخلی بوده باشد . هر دوی این شرایط در تحولات امروز خاورمیانه موجود است....

http://www.radiofarda.com/content/f5-commentary-on-players-behind-isis-isil-in-region/26561464.html

داعش باید وارد مرحله تعیین تکلیف نهایی شود . دومین خبرنگ

ار آمریکایی را هم سربرید و افکار عمومی آماده میشود تا نقش نجات دهنده دولت آمریکا را بهتر قبول کند . روی کلمه " آمریکایی " تاکید میکنم ، چون موضوع بریدن سرها توسط داعش ماههاست شروع شده است ! رادیو فرانسه گزارش داد : نشریات اسرائیل فاش کردند که" استفن سوت لوف " دومین روزنامه نگاری که توسط داعش سر بریده شد ملیت دو گانه اسرائیلی – امریکائی داشته است ، باراک اوباما تاکید کرد که این قتل فجیع ، آمریکا را از ادامه عملیات خود علیه "دولت اسلامی " برحذر نخواهد کرد. باراک اوباما مقابل روزنامه نگاران ظاهر شد و ضمن آنکه عمل کشتن روزنامه نگار را " خشونت هولناک " توصیف می کرد ، در عین حال اضافه کرد که هدف آمریکا این است که داعش دیگر تهدیدی برای منطقه نباشد !

پس هدف اصلی از فعال شدن داعش در تمام خاورمیانه پیش بردن سیاستی فراگیر، جهت چیدن خاورمیانه بزرگ است. حکومت اسلامی ایران آخرین میخ این تابوت است . ادامه و پایان داعش در تمام خاورمیانه بستگی به حرکت حکومت ایران در دور بعدی مذاکرات غرب و حکومت اسلامی ایران است !


اوباما افزود که این کار البته به زمان نیاز دارد و باید در ارتباط تنگاتنگ با متحدین منطقه ای به سرانجام رسد . اینکه زمانی هیلاری کلینتون درکتابش نوشت داعش را خودمان ساختیم ، تئوری تبلیغاتی نیست ! ماهها پیش که غرب و حکومت اسلامی ایران به مذاکره مستقیم وارد نشده بودند و زمانی که بحران سوریه شعله میکشید ، غرب و ناتو تاریخ حمله رسمی به دولت اسد را هم تعیین کرده بودند . یعنی دراخبار تیتر زدند که مثلا 5شنبه حمله میکنیم . اما روز چهارشنبه تصمیمشان عوض شد و بدون هیچ توضیحی داستان حمله منتفی شد و بعد از آن شاخه های متعددی از شبه نظامیان وحشی مثل قارچ در سوریه سبز شدند که مهمترینشان همین داعش بود .

خاورمیانه با تاریخ پیچیده و رویدادهای پیشبینی نشده‌اش ، توسط نویسنده مطلب بالا بستر مناسبی برای شکل گیری تئوری توطئه معرفی شده است . تقسیم بندی های جغرافیایی خاورمیانه در خلال جنگهای جهانی اول و دوم....تاسیس کشور اسرائیل توسط بریتانیای کبیر....وقایع مصر و سرنگونی ناصر....کودتای 28 مرداد وسرنگونی دولت مصدق...نشست گوادلوپ و تعویض نظام سیاسی ایران در 1357 و....و جنگهای قرن 21  با ترس از تروریست یا انبارهای شیمیایی کاذب صدام حسین....و انبوهی مداخلات مستقیم و غیر مستقیم دیگردر مناطق مختلف جهان که لیستش جهت اطلاع موجود است ! نویسنده به بخشهای تاریخ پیچیده خاورمیانه اشاره کرده است اما واردش نمیشود چون از بستر این توهم ، به واقعیاتی سرسخت میرسد  !

در ادامه بهار موسوم  به عرب و چیدمان جدید خاورمیانه ، ماهها پیش کار به تعیین تکلیف سوریه رسیده بود و حتی قرار به حمله رسمی ناتو گذاشتند . زمان حمله 5 شنبه اعلام شد . من و ما مدرکی مستند در دست نداریم تا ثابت کنیم که چرا حمله رسمی ناتو به سوریه منتفی شد ! اما پیام سیاسی عوض شدن چنین رویکردی ، قابل حدسی قوی است، اسمش توهم تنوری هم نیست و اینکه : حکومت اسلامی درایران به روشنی مشخص کرده و به اطلاع رسانده ، که مسیر استحاله را انتخاب میکند، و اگر چنین انتخابی نکرده بود ، غرب سوریه و اسد را هم مثل قذافی تعیین تکلیف کرده بود و یحتمل درصورت تحقق چنین تابلویی، بعد از سوریه واسد هدف بعدی بلافاصله تهران بود . درحمله رسمی ناتو داعش و ماعش و بقیه گروهها موضوعییتی نداشتند و اساسا مطرح نمیشدند .

نفوذ غرب در مناطق مختلف جهان امری تاریخی است که بسته به شرایط مختلف ، اشکال آن عوض میشود . تاریخچه این نفوذ اسمش توهم یا تئوری توطئه نیست. اشغالگری زمانی هم رسمی بود و هم ارزش . همین اروپای امروز تقریبا در خیلی مناطق زمین تاریخا حضور استعماری داشت ، و امروز این حضورفقط شکلش عوض شده است . زمانی آمریکای نوپا ، با انبوهی زحمت خودش را به آفریقا میرساند تا نیروی کار یا برده با کشتی به قاره آمریکا ببرد. امروز کاری کرده و شرایطی از نظر اقتصادی و جهانی پیش آورده که همان برده های دیروز خودشان با اشتیاق وخطر فراوان خودشان را به غرب میرسانند تا نیروی کار بفروشند ! طبقات حاکم از نظر تاریخی عملکردی دارند که نتیجه اش نه توهم است ونه تئوری توهم . فقط باید شکل این نفوذ را درست تشخیص داد. اینکه برده داران دیروز همان فئودالهایی هستند که امروز با نام بورژوا ، در وال استریت نشسته اند.... را باید از نتیجه عملکردشان ، و شرایط تمام بشر و زمین حس کنی که البته برای خیلی ها شاید راحت نباشد !

نفوذ و دخالتهای تاریخی غرب درهر کجای دنیا یک توهم نیست ، دنیای تک قطبی و روند کار بورژوازی یک توطئه نیست . اندازه و جغرافیای نفوذ و چگونگی روند وقایعِ مستند ، موضوع دیگری میتواند باشد . قانون سیاست تابع قوانین ریاضی فیکس نیست ولی قانونش این است که هیچ تحول کوچک یا بزرگ سیاسی در دنیای فعلی یک اتفاق همینطوری و یهویی نیست . نتایج به دست آمده وعمدتا خونین تا به امروز ، نشان میدهد که شکل گیری بستر مناسب توهم تئوری در خاورمیانه همیشه پایه های واقعی و جدی دارد . داعش نیرویی وحشی در بستر خاورمیانه ، هم مبنای تئوریک دارد وهم واقعیتی زمینی وعینی است ، ولی همینطوری نه فعال میشود و نه غیر فعال . فعال شدنش و مهندسی حضور آن درمناطق مختلف دلایل سیاسی کلان دارد . چنین نیرویی و لجستیک و "رتق و فتق" امور آن طی سال گذشته در سوریه وعراق کار دولتهای زاقارت محلی نمیتواند باشد ، این دولتها حداکثر به مثابه عوامل اجرایی سیاستهای کلان عمل میکنند . لجستیک و سازماندهی چنین نیرویی در توان همان مصرف کننده هوشمند است !

به گزارش خبرگزاری ایرنا - مذاکرات چند جانبه ایران با سه کشور اروپایی عضو گروه ١+٥ - آلمان، بریتانیا و فرانسه - روز ١١ سپتامبر (٢٠ شهریور) در وین برگزار می‌شود و قرار است گفتگوهای ایران با اعضای ١+٥ در روز ١٨ سپتامبر (٢٧ شهریور) در نیویورک صورت گیرد .

 

 

 

 

اسماعیل هوشیار

تاریخ انتشار: 05.09.2014

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید