افغان موج   

کرزی بازماندگان بمباری امریکایی ها در بالابلوک ولایت فراه را به سفر حج میفرستد.

غزل

کجـــاست   کعبه  که با خاک ان  قسم  بخورم

گناهـــکار نیم من ... چگـــونه  غــم  بخورم

کمی خـــطای من اینست که روزو شب همگی

غمی که لایق مـن نیست بیـــش و کم  بخورم

یکی  برای  خودش  تخت  و تاج   میخـــواهد

و من به آتش غم  غوطه  دم   به دم  بخــورم

خدا  نگفــته   که  هـــــر  بلهوس   مرا  جوید

وطعــــم  شهـــوت او را به  روغنم  بخـــورم

به  راه  راست  روانم  چــــرا  بدست  خسان

هـــــزار  زخم  زبانی  به  هــــر قدم  بخورم

مــــرا که همــت   حاتم  کــم  است  در  دنیا

برای هر کس و  ناکس به عُـجز خم   بخورم

***

بیا  که  فتنـــه  ای دوران  مـــرا کباب  نمود

بدســـت خــویش بده  آب کــز  ارم  بخــورم

نعمت الله ترکانی

20 می 2008