افغان موج   

کنفرانس خبری نماینده ویژه المان

محمود منجم زاده برلین آلمان

 

کنفرانس خبری نماینده ویژه آلمان درامور افغانستان و پاکستان سه شنبه 26 جنوری دربرلین

عصر روز سه شنبه 26 جنوری کنفرانس خبری در حضور آقای موتسل بورگ نماینده ویژه آلمان درامور افغانستان و پاکستان و با حضور نمایندگان وزارت های دفاع و خارجه آلمان درمرکز مطبوعاتی دولت در شهر برلین برگزار شده بود که در آن ده ها خبرنگار شرکت نموده بودند .

آقای موتسل بورگ در رابطه با افزایش 500 نیروی  تازه نفس و 350 نیروی ویژه آلمانی که جمعآ 850 تفرمیشود به افغانستان خبرداد با اعزام این نیروها تعداد عساکرآلمانی به افغانستان بالغ به 5300 سربازمیشود  .  وی همچنین در رابطه به کمک های مالی برای باز سازی افغانستان از 220 ملیون به 430 ملیون خبر داد وگفت این کمک ها به افغانستاند و برابر میشود .

آقای موتسل بورگ در رابطه با فراهم نمودن زمینه درس و کار برای جوانانیکه دنباله رو طالبان میباشد حایز اهمیت دانسته گفت:

آقای موتسل بورگ گفت : این عمومیت دارد که در افغانستان جوانان زیادی بدرن کار و شغل میباشند در این صورت باید تلاش جامعه جهانی به خصوص آلمان این باشد برای ازدیاد امکانات حرفه ای که جوانان بتوانند شغلی را فرا گیرند تلاش گردد  ، فراهم نمودن زمینه کاربرای جوانان باعث آن خواهد شد که بتوانند خرج خانه و فامیل خود را تا اندازه ای فراهم سازند و چشم اندار روشنی درزندگی آینده خود داشته باشند .

فراهم نمودن زمینه کار برای برای جوانانیکه ایدولوژی افراطی ندارند و از بیکاری به طالبان پیوسته اند بدین وسیله از دنباله روی طالبان باز خواهند گشت و بطرف کار و زندگی خود خواهد رفت .

آقای موتسل بورگ گفت : مربیان پولیس آلمان درافغانستان سه برابرشده است وی افزود این پیشنهادات و مسایل دیگری در کنفرانس لندن به دولت افغانستان ارایه خواهد شد .

سخنگوی وزارت خارجه آلمان آقای آندریاس پشکه از کنفرانس دیگری در آینده نزدیک درافغانستان خبر داد وی گفت کنفرانس کابل در ماه مارچ یا اپریل سال جاری در کابل برگزار خواهد گردید .

آقای آندریاس پشکه افزود این پلان ما و جامعه جهانی بود که نه تنها در لندن در باره استراتیژی مشترک مان صحبت کنیم بلکه در باره افغانستان بهتر خواهد بود در داخل افغانستان و درکابل کنفرانسی را دایر نمایم تا از همه مهم تر نتایج کار کنفرانس لندن را مورد برسی قرار دهیم و در عملی ساختن آن توجه نمایم و به کار ها انسجام بیستری بدهیم . آقای موتسل بورگ در ختم سخنان خود گفت : 500 ملیون دالر برای مدت 5 سال در نظر گرفته شده تا زمینه کار برای کسانیکه به علت بیکاری به طالبان پیوسته اند خصوصا جوانان هزینه شود ازاین مبلغ 50 ملیون دالر را آلمان در 5 سال آینده به عهده گرفته است .

در گزارش دیگری راجع به خروج نیروهای آلمانی از افغانستان آمده است که در اخیر سال 2011 به تدریج خروج نیروها آغاز خواهد شد و این پرسه تا سال 2014 خاتمه خواهد یافت  با آن هم از تاریخ دقیق این نیروها ذکر نشده است .

این گزارشات در کنفرانس های خبری خانم مرکل صدراعظم آلمان و وزورآی خارجه و دفاع آلمان در روز سه شنبه نیز بیان شده است .

محمود منجم زا ه برلین آلمان

 

کنفرانس مطبوعاتی صدراعظم آلمان وآقای کرزی دربرلین

کنفرانس مطبوعاتی خانم انگلا مرکل صدراعظم آلمان و آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان ساعت ده صبح روز چهارشنبه 27 جنوری در قصر صدارت درشهر برلین بر گزار گردید .

خانم مرکل از حامد کرزی تشکر نمود که در مسیر کنفرانس لندن به برلین آمده تا در باره استراتیژی حکومت آلمان و آمادگی آن در کنفرانس لندن بحث و گفتگوی نماید .

صدراعظم آلمان از افزایش نیروهای آلمان به افغانستان که تعدا آن  به 850  سرباز تازه نفس میرسد خبر داد همچنین از دو برابر شدن کمک های آلمان به افغانستان از 230 ملیون به 420 ملیون برای تقویت آموزش پولیس و ارتش ملی افغانستان و دیگر زیر ساخت های اقتصادی و باز سازی افغانستان  .

خانم مرکل مبارزه با فساد اداری و کمک در پروژه های غیر نظامی وجلب شماری از هواداران طالبان در افغانستان را یکی از اهداف استراتیژی جدید آلمان بر شمرد  وی افزود یکی دیگر از اهداف مهم ما جلوگیری از تلفات غیر ملکی و سپردن تدریجی مسؤلیت امنیت به نیروهای افغان میباشد .

صدراعظم آلمان خروج نیروهای آلمان را تا 2014 درنظر گرفته است تا آن زمان قابلیت پولیس و ارتش ملی افغانستان تقویت یابد که خود مسؤلیت امنیت افغانستان را به عهده بگیرند .

خانم مرکل گفت : ابتکار عمل در مصرف به پروژه های مورد نیاز افغانستان به خود افغانستان واگزار خواهد شد تا خود شان پول های لازم را در پروژی های زیر بنای اقتصادی و عمرانی افغانستان به مصرف برساند.

صدراعظم آلمان گفت: پس از برگزاری کنفرانس لندن از کنفرانسی درآینده نزدیک درکابل خبر داد تا تصامیم کنفرانس لندن مورد بررسی قرار گرفته و به آن سرعت بیشتری داده شود .

خانم مرکل در ختم سخنان خود گفت نیروهای آلمان تا زمانیکه نیاز باشد به کمک مردم افغانستان خواهند شتافت و افغانستان را مانند سال های پس از سقوط طالبان تنها نخواهد گذاشت .

آقای کرزی در آغاز سخنان خود گفت :  دولت افغانستان در تلاش است تا مسؤلیت را از شانه جامعه جهانی بر داشته و مسؤلیت آنرا نیروهای افغان به عهده بگیرند .

آقای کرزی افزود دولت آلمان تعهد سپره است تا درآموزش  پولیس وارتش افغانستان استادان بیشتری به افغانستان بفرستند و در تجهزات پولیس کمک بیشتری را انجام دهند .

آقای کرزی از دولت و مردم آلمان نسبت به کمک های مالی به افغانستان که از پول مالیه مردم آلمان پرداخته میشود و جوانان آلمانی جان خود را در افغانستان به خطر می اندازد ازطرف خود ومردم افغغانستان اظهار قدردانی کرد.

آقای کرزی گفت : بسیار خوشالم که خانم مرکل تاریخ دقیق خروج نیروهای آلمانی را از افغانستان ذکر نکرده است .

آقای کرزی افزود ما شب گذشته و صبح روز چهارشنبه با تعدادی از اعضای کابینه و پارلمان آلمان مسایل مهم افغانستان را در برلین مورد بحث قرار دادیم نیازمندی ها  و مشکلات افغانستان را با ایشان در میان گذاشتم وی گفت  از اینکه جامعه جهانی نسبت به اوضاع افغانستان حساس ترشده و درکنفرانس لندن کمک ها را درهمه زمینه ها افزایش داده است تشکر میکند .

صدراعظم آلمان عصر روز چهار شنبه در پارلمان آلمان سیاست و استراتیژی کشورش را درمورد افغانستان  درکنفرانس لندن به نمایند گان پارلمان آلمان و مردم آن کشور تشریح نموده است که به مخالفت حزب چپ های المان مواجه گردید  .

محمود منجم زاده برلین آلمان