افغان موج   

ملا زاده  چه میگوید؟

از یکماه به اینطرف یک تعداد از خوانندگان پیامهای به خاطر پخش دو نوشته درباره ای ملا زاده در سایت افغان موج فرستاده اند.

تعدادی چون  اقای اوریاخیل، عمر شاهباز موافق و تعدادی مخالف نظریات بنیادگرایانۀ  ملازاده اند. اخیرا دوستی به نام سردار احمد از کابل آدرس چند نوشته را  برایم فرستاده اند که بروم و آنها را بخوانم و بدانم که من با نشر نظریات مخالف ملازاده چه اشتباهی را مرتکب میشوم. البته  حاجت به بررسی آدرسهای ایشان نبود و من قبلن در سایت افغان جرمن آنلاین در دفاع از ملا زاده چیز های خوانده بودم و با خودم میگفتم خوب هر کس اختیار دهن و سخن اش را دارد.

اما تا جائیکه به پالسی های افغان موج ارتباط میگیرد. من میتوانم هر چند جواب مختصری باشد را اینچنین خلاصه کنم.

دوست عزیز اقای سردار احمد خان : ما را به آنچه در افغان جرمن آنلاین میگذرد کاری نیست. اگر مسوولان سایت افغان جرمن آنلاین از ملا زاده دفاع کنند و یا اگر او را یک مبلغ آتشین علیه دولت آخندی ایران جلوه دهند برای ما بیتفاوت است. نظر ما  خلاف مفکوره های قرن هیچ ملا زاده اینست که با چنین راهبرد های ارتجاعی نمیشود تحولی در دین و مذهب مسلمانان آورد و یادولتی را مضمحل ساخت و نه میشود ولایت فقیه و باور های بخشی از یک ملت را به چالش کشید و یا در عقاید شان اصلاحی را به ارمغان آورد.

حد اقل پنجصد سال است که نسل های  شیعه افغانی ، ایرانی، پاکستانی، عراقی، لبنانی، مصری، اردنی، فلسطینی و خلاصه در اقصی جهان اسلام  مرجعیت تقلید وامامان را قبول دارند  و مثلیکه سنی ها پایبندی های خاص خود را در مذهب خود دارند، آنان هم باور های خود را دارند و این باور ها را نمیشود با گفتار و یا مقوله های ملازاده و یا تبلیغات افغان جرمن آنلاین تغییری داد.

از نظر ما دین و مذهب در هر جامعۀ  در تاریخ بشریت وجود داشته و انسانها بدون در نظر داشت زبان، ملیت و نژاد بدان یکسان پایبند بوده اند و همچنان پایفشاری برای محو معتقدات مردم غیر از بروز جنگ های خانمانسوز، ایجاد فضای بی اعتمادی، تفرقه و دربدری  چیزی را به ارمغان نمیاورد.

ما عقیده داریم آنانیکه ازین طریق بر خلاف دولت آخندی ایران مبارزه میکنند نه تنها خود را بازی میدهند بلکه هدف خاصی حزبی و سیاسی خود را تعقیب مینمایند.

در افغانستان  بعد از ایجاد تفرقه میان مذاهب توسط استعمارچیان؛ در اواخر قرن نوزدهم تمام دستاورد های فرهنگی و معنوی مردمان ما بر باد رفته و زمینه های تسلط  سیاسی بیگانه را  مهیا ساخته است.

گذشته از همه اینها  ضرب المتل عامیانه است که میگویند « عیسی به دین خود و موسی به دین خود » باورهای اعتقادی  بر محور اقتصاد که زیر بنایی  همه پدیده های زندگی  انسانها است میچرخد. اگر انسانی دست به دزدی ، جنایت و تبهکاری میزند گاهی از او نمیپرسند که دین و مذهبت چیست. در شرایط فعلی که در جغرافیای  ممالک اسلامی از تونس شروع و تا غرب فلیپن آتش  جنگ های  امپریالستی با چنین بهانه های شعله ور است  بحث روی چنین مسایل قشری آب ریختن به آسیاب  امپریالزم جهانخوار است

آنچه آقای ملازاده میگوید شاید به سلیقه های سیاسی عده ای  خوش بیاید ولی گاهی نمیتواند شکم گرسنه انسان ایران، افغانستان و یا عراق را سیر کند. مشکلات مردم ما فراتر از عقاید شان به  حضرت علی، حسین و یا هم حضرت عمر و یا ابوبکر و عثمان است واینها همه مسایل روبنایی اند. ای بسا مردمی که در گرسنگی و بی سرپناهی خدارا فراموش کرده و به اعمال خلاف آنچه شیعه، سنی و یا اسماعیلی بدان اعتقاد دارند؛ دست زده اند.

بر علاوه ، مشکلات مردم افغانستان در حال حاضر نه ایران، نه پاکستان و نه هم مسایل مذهبی است. افغانستان میان انگشتان آهنین سرمایداران غرب خرد و خمیر میشود. عیبی که هست در طرز دید ماست که از عینگ بیگانگان هم به دین، مردم و جامعه نگاه میکنیم.  باید اول از خود انتقاد کرد و درد خود را خود تداوی کرد. آنانیکه گرسنگی، بی سرپناهی و ظلم بیگانگانرا بالای شیعه ، سنی، پشتون، تاجک و ازبک فراموش نموده و به اعتقادات مردم میچسپند یا احمق اند یا فروخته شده.

ملازاده ها برای مقصد خود و ملازاده پرستان برای مطلب خود دلبری میکنند.

نعمت الله ترکانی

31 دسمبر 2009