افغان موج   

س فولاد هروی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  مقرر لوی سارنوال کـردن

بسان مـــور  بیـــرون  بال  کـردن

رۀ  سیمــــرغ را  دنبــــال   کـردن

پریــدن  بر فــراز کهــــکشان  ها

همــــه  آفاق  را اشغـــال  کـــردن

سیاهی  را  گمان  بردن  سفـــیدی  

و هی بیهـــوده اســـتدلال کــــردن

عـــدالت را به یک جانب نهــــادن

حقـــوق خلــق را پامــال  کـــردن

سفالیــن  کاسۀ   بیچــــارگان   را

ز خـــون دیــده  مالامــال کــردن

نیـــندیشیــــدن از  آزار   مـــردم

محیــــط امــن را اخــلال کــردن

به   دشمن اختیار خـود سپــــردن

ز کشور نفی  استقـــلال  کــردن

به بی رحمی هزاران  بیــگنه را

به زندان بسته در اغلال  کــردن

به دست خویش آشوب  آفـــریدن

به پا درهر طرف جنجال  کردن

متـــاع   حُلـــّۀ  بـــــرد یمـــــانی

طلـــب از  دکّۀ بقـــــال   کـــردن

به شیر شرزه گردیدن هــــم آورد

ز مرگ خویش استقبــال کـــردن

توان رخش رستم را به  میـــدان

توقــــع از خــر دجّــــال کــردن

یگانه کـودک معصـوم خـود  را

به کـــام اژدهـــا ارسال  کــردن

به دست  زنگئی شمشــیر  دادن

به جان ملــت استعــمال   کردن

عجب نبـود، چو یک دیـوانۀ را

مقـــرر لـــوی سارنـوال کردن