افغان موج   

کرزی از مبارزه با تروریسم نا رازی است

حامد کرزی ریس جمهور دست نشانده امریکا در افغانستان از طرز مبارزه ای دولت های غربی و امریکا در مقابل تروریسم بین الملی نا راضی بوده. و اشارتا به امریکا و متحدین اش چنین وانمود کرده است که مبارزه در جهت نابودی تروریسم به افغانستان محدود شده است و به اصطلاح دول غرب و امریکا برای فشار آوردن به پاکستان به خاطر قطع مداخله در امور افغانستان، کاری از پیش نبرده  اند.

سیاست و سیاست گران در افغانستان بازیچه دست امپریالیزم امریکا و باند های مافیایی آن شده اند. امریکا در تعهد های خود به نفع افغانستان  از دپیپلوماسی بسته کار میگیرد.یعنی از یکطرف خود را در مبارزه با بنیاد گرایی و تروریسم در افغانستان متعهد میداند و از طرف دیگر تروریسم را به نحوه مافیایی آن در افغانستان بسط و توسعه میدهد.

کرزی زمانیکه بحیث رابط میان گرو طالبان القاعده  و امریکا از شهری به شهری میرفت و از امریکا به پاکستان میامد باید بداند که سرنخ اینگونه دیپلوماسی ها بکجاست و امریکا از کدام چاینل ها به مافیایی تروریسم کمک میکند.

گرو طالبان که مردم ساده و عاری از هر گونه اندیشه ای سیاسی و استراتژی معین میباشند، در شهر های کویته، اسلام آباد، پشاور و در ایالت سوبه سرحد بدون دغدغه به صف آرایی های نظامی دست زده و سرباز گیری میکنند. هزاران تروریست از ممالک عربی چون سودان، عریستان، یمن، اردن و امارات روزانه در میدان هوایی اسلام آباد وبندر کراچی پیاده شده و به صف طالبان میپیوندند. اسامه بن لادن در روز روشن در وزیرستان جنوبی از مریضان داخل بستر عیادت میکند و اینک منطقه ای وزیرستان بمثابه دولتی دیکر در جغرافیایی سیاسی پاکستان عرض اندام کرده است. مولوی های دیوبندی آشکارا در آن ساحات قوانین متحجر طالبانی را پیاده نموده اند.

این ها همه با چشم دید نظامیان پاکستان میباشد ولی در باره  آن  اغماذ صورت میگیرد. زیرا تعهدی درین باره میان اداره ای بوش و پاکستانی ها صورت گرفته و مافیایی هراسافکنی باید در درون سازمان های جهنمی سی آی اء ، موساد و آی اس آی خط سوم باشد.

کرزی باید اول از باداران امریکایی خود به پرسد که چرا پاکستان با همه کمک های نظامی، اقتصادی و سیاسی که از طرف اداره ای بوش مستفید میشود، باز هم حاضر نمیشود که از تمویل، تربیه وتسلیح طالبان دست بردارد و حاضر است روزانه فرزندان امریکایان را در پای مجسمه آزادی قربانی بسازد. کرزی باید به خاطر سازش به عناصر ارتجاعی منطقه حیثیت و اقتدار دولت اش را در محدوده ای سیاست های امریکا قرار دهد. این به خودی خود  غیر ازیک خودکشی سیاسی چیزی نیست. امریکا خواهی نخواهی پاکستان را با طیارات بمب افکن اف شانزده تجهیز و ملیارد ها دالر را بخاطرتوسعه مافیای تروریسم کمک مالی میکند.از دید امریکا افغانستان باید کانون تشنج در منطقه باقی بماند حتی اگر به بهای  خون هزاران جوان امریکایی انگلیسی و المانی تمام شود.

به آقای کرزی میگویم تا روزیکه به درد امریکایی ها میخورید. جای تان در ارگ شاهی است وقتی مصرف تان ختم شد جای شما زبالدان تاریخ و نفرین ابدی ملت های مسلمان اسیای میانه و افغانستان بدرقه راه شماست .