برای نصب الفبای فارسی روی ویندوز XP چنین پیش میرویم!

افغان موج

   نشریه انترنیتی  افغان موج یک نشریۀ کاملا بیطرف فارغ از هرگونه گرایش های قومی، منطقوی، قبیلوی، لسانی، نژادی و مذهبی است. افغان موج  مسوولیت نوشته های دیگران را ندارد و نویسنده گان آن لزوما جوابگوی نوشته های خود اند. استفاده از مطالب سایت افغان موج با ذکر نام مجاز است.

 
*****