افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
رؤیای دل 24 جدی 1397 27
موج گل 17 جدی 1397 34
سال معامله با ستمگران 10 جدی 1397 52
صلح ننگین 01 جدی 1397 79
انتخابات دروغین 24 قوس 1397 56
طبل رسوایی 05 قوس 1397 103
حربهء دست شیطان 30 عقرب 1397 110
دستان خون آلود 29 عقرب 1397 118
هوای سروری 24 عقرب 1397 112
رقص روسها به ساز پاکستان 24 عقرب 1397 111
غارت جاغوری و مالستان 21 عقرب 1397 126
عشق و تنهایی 16 عقرب 1397 110
اندوه وطن 16 عقرب 1397 147
رهء بی نشان 11 عقرب 1397 150
جنگ و ترور 01 عقرب 1397 139
سوگند دهمت 30 میزان 1397 131
کشور در آتش 29 میزان 1397 149
در راه شورا 22 میزان 1397 189
شهید راه انسانی 05 میزان 1397 193
کرکسان 31 سنبله 1397 173
مجمع غارتګران 09 سنبله 1397 235
فطرت آزاد 02 سنبله 1397 261
کعبۀ دل 28 اسد 1397 301
غزل 16 اسد 1397 286
بزم آسمان 08 اسد 1397 265