آموزش علوم اسلامی در دانشگاه های آلمان مورد استقبال مسلمانان آلمان قرار گرفت

محمود منجم زاده برلین آلمان

روزنامه تاگس اشپیگل برلین درآغاز ماه فبروری سال جاری مطالبی تحت عنوان پیشنهاد شورای علمی آلمان مبنی بر آموزش امامان مساجد دردانشگاه های آلمان به نشررسانده است که مورد استقبال مسلمانان آلمان قرار گرفت .

برلین : شورای مرکزی مسلمانان در آلمان پیشنهاد شورای علمی آیالت ها و دولت مرکزی این کشور را مبنی بر آموزش معلمان دروس اسلامی را دردانشگاه های این کشور ستودند. آقای ایمان ماتسی یک دبیر کل شورای مرکزی مسلمانان آلمان در این رابطه در گفت و گویی با شبکیه تلویزیون یک آلمان گفت  که تآسیس شورای مشورتی درامور دینی دردانشگاه های آلمان را راه حل مفیدی میداند که به نفع مسلمانان درآلمان میباشد وانجمن های اسلامی فعال درآلمان مدت هاست  تآسیس چنین ارگانی را پیشنهاد میکنند .

شورای مرکزی مسلمانان این پیشنهاد را قدمی درراه همگرایی گروه های قومی موجود درآلمان میداند

آقای کیان کولات ریئس شورای فدرال نیز دراین باره گفت (ما همیشه تاکید میکردیم که دانشگاه های آلمان باید دروس اسلامی را نیزدربرگیرند زیرا چنین مراکز نا وابسته ای ازاهمیت خاصی برخوردار میباشند .

از طرف دیگر اعضای مجلس شورای دانشگاهیان آلمان به منظور تربیت متخصصان ، اساتید و مبلغان مسلمان خواستار تدریس دروس اسلامی در دانشگاههای این کشور شدند .

شورای علوم طبعیی و علوم انسانی در این زمینه اعلام کرد که دروس دینی مسیحی و یهودی را تدریس میکند ، که نوعی خلاء برای پیروان دین غیر مسیحی ( دین اسلام ) در آلمان به حساب میآید  این شورا تآکید کرده ایت که مؤسسات اسلامی باید برای تآسیس آموزشگاهای علوم اسلامی و انتخاب هیئت علمی آن اقدام نمایند .

شورای های مشورتی برای دروس اسلامی باید در رابطه با رشته های تحصیلی و تعین متخصصان نظر بدهند .

قرار است دراین شوراهای مشورتی ، شوراهای اسلامی ، فقهای اسلامی و شخصیت های برجسته در زندگی اجتماعی شرکت کنند.

شورای علمی ایالت‌ها و دولت مرکزی آلمان بیش از ۵۰ سال است که دولت فدرال و همچنین دولت های ایالتی را در زمینه دانشگاه‌ها و مدارس عالی و امور پژوهشی راهنمایی می‌کند.

اعضای این شورا دانشمندان رشته‌های مختلف و همچنین وزرای امور آموزشی هستند و از طرف رئیس جمهور وقت آلمان معرفی می‌شوند.

قرار است روز دوشنبه اویل این هفته سال  پیشنهادهای کارشناسان شورای علمی ایالت‌ها و دولت مرکزی آلمان برای توسعه علوم مربوط به ادیان مختلف در دانشگاه‌های کشور منتشر شود.    

گفته می‌شود که کارشناسان دو سال روی این پیشنهادها کار کرده‌اند.

وزیرآموزش و پرورش آلمان خانم ( داکتر آنته شوال ) در اظهاراتی از اقدام شورای علمی این کشور در آموزس علوم اسلامی در دانشگاه های آلمان تشکر کرده است.  درگزارش دیگری آمده است ، که وزیر آموزش و  پرورش آلمان خاطر نشان ساخته است از تمام دانشگاه های که به این امر همت میگمارند حمایت خواهد نمود وی ادامه داد تعداد دانش آموزان و دانشجویان مسلمان المان روبه افزایش چشم گیری است و همین امر اهمیت آموزش استادان علوم اسلامی این کشور را دو چندان میسازد خانم  آنته شوال وزیر آموزش و پرورش آلمان افزود من آموزش استادان علوم اسلامی را دردانشگاه های آلمان راجزئی از پروژه ادغام در جامعه مدرن میدانم.

تعداد مسلمانان آلمان در حا حاظر به 4 میلون نفر میرسد که اقدام شورای علمی این کشور امری مهم در اهمیت دادن به گروه های اسلامی و خواسته های آنان میباشد .

بنا به گزارش دیگری آمده است که شورای علمی آلمان درصدد است این امر را در چند دانشگاه این کشور پیگیری نماید. این شورا تاکید کرد امامان جماعت و روحانیون مسلمان باید در برنامه های مورد تایید دانشگاه ها شرکت کنند.

حزب سبزهای آلمان نیز پشیبانی خود را  با قبول پیشنهادهای شورای علمی ایالت‌ها و دولت مرکزی آلمان، اعلام کرد که با این اقدام تعلیمات اسلامی ازمحدوده های خاص خود  ( یعنی از چهار دیوار خصوصی ) به خارج و به اصول قانون اساسی آلمان نزدیک می‌شوند.