حمید انوری                                                                                 جمعه ۲۰ مارچ ۲۰۱۵

" هـــرکس که دراینســرادرآیــد ، نانش دهـید و از ایمـانش‌ مـپرسـید

چه آنکس که به درگاه‌ باری تعالی به جان ارزد ، البته‌ بر خوان بو الحسنبه نان ارزد"

خواهر محترمی به نام " شیما غفوری" به نمایندگی از  کمپاین " تفکر، تحریر و عمل " به جواب مضمونی از برادر محترم " مسعود فارانی"، داد سخن داده و گویا از نگاه انسانی  و اسلامی عمل زشت " سنگسار " را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند که ما را به چند و چون آن کاری نیست، ولی و اما یکی دو نکته را در نوشتۀ شان نشاید دیده و خوانده و چشم بسته گذشت.

چه باید کرد؟ به گفتۀ مشهور هر که پا کج میگذارد، خون دل ما میخوریم.

نخست اینکه چه ضرورتی احساس می شود که تلاش برای مطرح نمودن و بحث روی یک عمل زشت و قبیح، صورت میگیرد و با گردآوری یک مشت معلومات، تقلا می شود که دلیل و دلایلی برای گویا " انسانی" ساختن و " اسلامی " ساختن آن تراشید؟!

چرا یکی و صاف و پوست کَنده و با جرئت و شهامت این عمل قبیح، زشت و غیر انسانی را با تمام زیره و پودینۀ آن تقبیح نمی کنیم و مخالفت  تمام و کامل خود را با چنین عمل غیر انسانی ابراز نمی داریم .

دوم اینکه سنگسار یک انسان و زیر باران سنگ یک مخلوق خدا را که خداوند به او جان بخشیده است، زجر کُش کردن و با ظلم و وحشت بی حد و مرز و به تدریج و کُندی انسانی را که خداوند جان بخشیده است، جانش را گرفتن کاملاً غیر انسانی و غیر اسلامی است.

بگفتۀ ابولحسن خرقانی " آنکس که به درگاه‌ باری تعالی به جان ارزد ، البته‌ بر خوان بو الحسنبه نان ارزد."

خانم غفوری در قسمتی از نوشتۀ شان مینگارند : " ... بدون رعایت اصول قرآنی سنگسار صورت  گرفته است..."، خدمت خواهر محترمه باید احترامانه عرض کرد اینکه " اصول سنگسار" در هیچ جای قرآن نیآمده است و هیچ آیتی در مورد" سنگسار" در قرآن پاک تذکر داده نشده است، پس میتوان گفت از نظر تحریر و از نظر تفکر و از نظرعمل، این تذکر که  " ... بدون رعایت اصول قرآنی سنگسار صورت  گرفته است..."، از بیخ و ریشه غلط و نابجا است.

"سنگسار" به " اصول قرآنی " هیچ پیوندی ندارد. اگر اشتباه میکنم، پس از روی لطف فقط یک آیت از قرآن پاک در مورد بیآورید تا من هم به اشتباه خود پی برده و از هموطنان و از محترمه خانم غفوری صمیمانه معذرت بخواهم.

در یک قسمت دیگر نوشتۀ متذکر میخوانیم: " ... شرایط لازمی که برای سنگسار کردن در قرآن عظیم الشان طرح گردیده است ..."، بار دگر باید خدمت خواهر گرامی یادآور شد که چنین چیزی در قرآن هرگز مطرح نگردیده است.

لازم به تذکر است که درست مانند برادر محترم فارانی و خواهر گرامی غفوری، من هم جهت اطمینان به آنچه در مورد می نویسم، بار بار به " گوگل" و سایت های مختلف اکثراً " ایرانی" مراجعه کرده و بار بار جستجو کردم اگر آیتی از قرآن پاک در مورد حکم " رجم " یا سنگسار پیدا کنم و خاطرم آسوده شود، اما به چنین آیتی هرگز برنخوردم و تمام منابع مختلف، متفق القول براین اذعان داشتند و دارند که هیچ آیتی در مورد در قرآن پاک وجود ندارد.

البته ناگفته نباید گذاشت که در تمام منابع انترنتی اسلامی از مراجع مختلف، احادیث زیادی در مورد سنگسار نقل قول کرده اند که هرگز نمی توان از آنها بنام " اصول قرآنی سنگسار" و یا " در قرآن عظیم الشان طرح گردیده " ، یاد کرد، چون نه اصول قرآنی است و نه هم در قرآن عظیم الشان طرح گردیده است.

از چند و چون قضیه که بگذریم و از تول وترازو کردن نوشته های متذکره که صرف نظر کنیم، یک سوال و یک پرسش در جای خود باقی می ماند و آن اینکه در این مقطع حساس تاریخ کشور ما چه ضرورتی افتاده است که چنین احکامی را مورد کُند و کاو قرار دهیم؟!

به خصوص و بصورت اخص زمانیکه دیده می شود این موضوع با شَد و مَد آن و با طول و تفصیل از سوی یک زن و یک خواهر تحصیل یافته و خارج دیده و گویا با تجربۀ ما و از سوی یک گروپ کاری زنان که جهت احقاق حقوق حقۀ زنان کشور فعالیت دارند و کمپاین هائی را هم در زمینه  براه می اندازند، مطرح می شود.

آیا " گروپ کاری" متذکره به این نتیجه رسیده اند که طالبان جهل دوباره برمیگردند و به گونۀ باید به آنان فهماند که از حکم " سنگسار" صرف نظر کنند چون شرایط " اسلامی" آنرا مهیا کرده نمی توانند؟!

اگر چنین باشد باید گفت که این تلاش شان " آب را در هاوان کوبیدن است" و " زیره را به کرمان بردن". کدام عملکرد طالبان و اسلاف شان اسلامی بوده و است، که این باشد.

به امید تجدید نظر خواهران ما در زمینه و تعمق بیشتر در " تفکر، تحلیل و عمل" شان.

سال نو بر همۀ تان مبارک بادا!

 

      

                                 من آنچه شــرط بلاغست با تـــو میگویم

                                       تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

 

به امید یک افغانستان آزاد- آباد- مستقل و سر بُلند و برابری زن و مرد افغان