به جواب جنبش عدالت خواهان اروپا

امروز به نشانی ایمل ام این نوشته که مسلمن از لندن است آمده بود. .

--- On Tue, 5/3/11, aziz azizi < این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید > wrote:

    From: aziz azizi < این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید >

    Subject: FW: سه سوال دارم

    To: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

    Date: Tuesday, May 3, 2011, 12:17 PM

 

    سه سوال دارم 

    یک: فرق بین اوغان و افغان چیست؟ اگر افغان اوغان است

    پس هویت من که هزاره ، ازبک و تاجیک هستم چیست؟    

    دوم: کدام کشور در جهان  به جز از کشور من و تو به این حد از دست يک قوم قرباني داده است که ما هزاره ها، ازبک ها و تاجیک ها  از دست قوم اوغان ملیون ها برادر و خواهر خود را از دست داده ایم و هنوز هم از دست ميدهیم؟

    سوم : اوغان ها که به کمک خارجی ها یک صدو پنجاه سال است که در سرزمین من و تو حکومت میکنند و ملیون ها انسان را به قتل رسانیدند کشور را در قرن بيست و یک به مرکز وحشت و دهشت مبدل ساختند و بد بختانه خود شان حتی نميفهمند که از آ ن ها قدرت های جهان استفاده میکنند چرا به محکمه بین المللی محکوم نمیگردند و تا چه وقت بنام اسلام و شعار های دروغین هزاره ها ازبک ها و تاجیک ها را فريب میدهند.

    آیا من و تو انسان نیستیم گناه ما چیست چرا خاموش هستیم چرا حق زندگی انسانی را مانند سایر انسان ها نداشته باشیم.

    به پیش به سوی مقاومت و سرنگوني این قاتلان    

    منتظر جواب تان  

    جنبش عدالت خواهان در اروپا

 

 

به جواب جنبش عدالت خواهان اروپا

اگر ازرده نمیشوید من جواب هر سه سوال شما را میدهم و حتی اگر ازرده هم میشوید به من ارتباطی ندارد زیرا خود شما پرسیده اید.:

  1ــ افغان یعنی کسیکه در افغانستان زندگی میکند چه پشتون چه تاجیک چه هزاره و چه ازبک؛  و اوغان ساخته و پرداختۀ عدۀ بیسواد، عامی و کوچگی است که   با یک باسواد و یک مکتبی، یک مسلمان و یک خیرخواه قابل مقایسه نیست.

  2ــ هم اکنون اگر احصاییه معتبر گرفته شود نسبت به تمام اقوام افغانستان پشتونها زیادتر قربانی داده اند. این بدان معنی است که  دشمنان وطن ما از این قوم وازین قبائل بخاطر عقاید بنیادی، فقر و بیسوادی استفادۀ ابزاری میکند. هزاره ها، ازبک ها و تاجیک در مقایسه با اقوام و قبایل پشتون ها با سوادتر و با دانشتر اند..

  3ــ البته شما برای محاکمه این تعداد از سرتمداران پشتون در محکمۀ بین المللی میتوانید پیش قدم شوید. ولی اگر کمی شعور طبقاتی دارید باید بدانید که سرتمداران قدرت در هیچ جای از جهان به نام یک ملیت، یک قوم و یک قبیله حساب نمیکنند. هر کس برای حفظ قدرت خود  به کشتار، توطعه، فساد و نفاق مبادرت میورزد..بهتر است درین باره رجوع کنید به تاریخ وطن خود از هزار سال به اینطرف و ببینید که برای گرفتن قدرت توسط اعراب، ترک ها، چنگیزی ها، صفوی ها، روس ها و انگلیس ها چقدر خون ریخته شده است. خاک زدن به چشم مردم کار مزدوران انگلیس و امریکاست..

 

من میدانم که این جنبش عدالت خواهی از کدام منابع دیکته و تمویل میشود.مسلمن لندن پاتوق همیشگی این عدالت خواهان انگلسکسیون بوده و بدنامترین چهره تاریخ درین کوره پخته میشوند .اما قرن بیست یک خیلی زود ماسک از چهرۀ آنان بر میدارد و جای آنان زباله دانی تاریخ است.

نعمت الله ترکانی

3 می 2011