درحاشیه عید اسلامی قربان

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

همه موجودات و انسان هم در عالم مادی به سر می برند . ما در زمان و مکان محدود هستیم ؛ به همین دلیل ذهنی آکنده از مفاهیم مادی داریم ؛ به طوری که هر معنایی به انسان ارائه شود ، آن را در قالب مادیات زمان و مکان ریخته ، و در محدوده زمان و مکان تفسیر می کند . ساده ترین تعریف مذهبیون از پدیده ای ذهنی و ساختگی به نام " خدا " این است که خدا محصور درزمان ومکان نیست ؛ خواست خدا مصادف با انجامش است !

 نخستین انواع بت پرستی‌های مصنوعی و طبیعی درزمان غارنشینی بوده‌اند . بت‌های مصنوعی با سیمای بشری به مثابه آخرین و تکامل یافته‌ترین مذهب بت پرستی بوده ‌است.  مذاهب توحیدی هم از بطن همان بت پرستی‌های ابتدائی سر بر آورده و رشد کرده اند . درطول تاریخ همواره بشر در صدد آن بوده که بفهمد..... علم و دانش در زندگی انسان دارای جایگاه ویژه ای است .علم انسان را توانا می کند که آینده را همان گونه که می خواهد بسازد . علم مانند ابزاری در اختیار خواست انسان قرار می گیرد و طبیعت را، آن چنان که انسان بخواهد و فرمان دهد می سازد. 

درتاریخ ایران ؛ برای اولین باردردوران صفویه آئین شیعه اسلام درقدرت سیاسی درایران پا گرفت . صفویان، آیین شیعه را دین رسمی ایران جای دادند . شیوه فرمانروایی صفوی تمرکزگرا و نیروی مطلقه (در دست شاه) بود . شبیه همین وضع امروزی درایران و قدرت مطلقه ولایت فقیه . شاهان صفوی برای هر چه بیشتر مشروعیت بخشیدن به پادشاهی‌شان در جهان شیعه ، خودشان را از تبار محمد پیامبر برمی‌شمردند . درواقع یکی از کارکردهای تاریخی دین درمیان جوامع انسانی ؛ مشروعییت بخشیدن به سیستم قدرت سیاسی حاکم و توجیه آن بوده است .

عید قربان ریشه دردوران قبل از تاریخ بشر دارد. انسان‌های اولیه برای به دست اوردن ترحم خدایان ذهنی خود ساخته ؛ دست به قربانی کردن حیوانات و انسان‌ها می‌زدند.
در داستانهای مختلف دین اسلام آمده‌است که ابراهیم در سن بالا دارای فرزندی شد که او را اسماعیل نام نهاد و برایش بسیار عزیز و گرامی بود. اما مدتها بعد، هنگامی که اسماعیل به سنین نوجوانی رسیده بود، فرمان الهی چندین بار در خواب به ابراهیم نازل شد و بدون ذکر هیچ دلیلی به او دستور داده شد تا اسماعیل را قربانی کند.او پس از کشمکشهای فراوان درونی، در نهایت با موافقت خالصانه فرزندش، به محل مورد نظر می‌روند و ابراهیم آماده سر بریدن فرزند محبوب خود می‌شود. اما به هنگام انجام قربانی اسماعیل خداوند که او را سربلند در امتحان می‌یابد، گوسفندی را برای انجام ذبح به نزد ابراهیم می‌فرستد . تاریخ قربانی کردن و قربانی شدن درادیان مختلف سنتی دیرینه است....

در دوره‌هايتاریخی مختلف ، از قرباني خدايان گزارش شده است؛ يعني خود‌ خدايان موضوع قرباني بوده‌اند. عمدة اين گزارش‌ها از هند است. نمونة آن در متون براهمنه ديده مي‌شود: خدايان توسط قرباني به بهشت نايل مي‌شوند......

در بعضي اديان ابتدايي، رسم بر اين بود كه قرباني را پس از تقديم و پيشكشي مي‌خوردند. ويل‌دورانت در مورد علّت اين عمل مي‌نويسد:

 مردمان ابتدايي بر اين باور بودند كه فضايل هر موجودي با خوردن آن به انسان منتقل مي‌شود؛ در‌نتيجه به ‌اين فكر افتادند كه خدايان خود را نيز بخورند. بسياري از اوقات، شخصي را انتخاب كرده، او را خوب مي‌پروراندند. آنها به او عنوان خدايي مي‌دادند تا بعد او را بكشند و خونش را بياشامند و از گوشتش تناول كنند. هنگامي‌كه غذاي انسان‌ها، حالت تأمين‌شده‌تري به خود گرفت، مهرباني بيشتري به دل آنها راه يافت و به جاي قرباني‌كردن خدا، به ‌اين قناعت ورزيدند كه چيز مأكولي را به عنوان رمز و مثال او بسازند و آن‌ را بخورند. در مكزيك قديم، مجسمه‌اي از خدا با حبوبات مي‌ساختند و كودكاني را كشته، خونشان را بر آن مي‌پاشيدند و آن را به جاي خدا مي‌خوردند . در هنگام انجام تشريفات، كاهن اوراد سحري را مي‌خواند تا مجسمة خدايي را كه بناست خورده شود، به خداي واقعي تبديل شود.

 آيين قرباني، يكي از جلوه‌هايبیمارگونهخرافه پرستی و جادوگریبه شمار مي‌آيد كه در اغلب اديان گذشته و حال مشاهده مي‌شود.آيين قرباني، برخواسته از ندانستن و جهل مطلقاست. انسان بعد از خلق خدا درذهن خود ؛كوشيد تا خشنودي خدا (يا خدايان) خود ساخته وذهنی را جلب كرده و از خشم و غضب آنها جلوگيري كنند.آيين قرباني، در برخي ادوار و اديان دستخوش تغییراتی ظاهری میشد، تا آنجا كه برخي فرزندان دلبند خود را به عنوان بهترين هدية قرباني خدايان خود كرده‌اند.....

یک محقق فرانسوی به نام شاردن درسفرنامه خودش ازایالتی درگرجستان مینویسد : هنگام بيماري، مردم كشيشان را بر بالين خود مي‌خوانند و از او سبب بيماري خويش را مي‌پرسند. كشيش هم چند بار كتابش را ورق مي‌زند و پس از چند لحظه تأمّل، مي‌گويد فلان تصوير (مقدّس) نسبت به تو خشمگين و متغيّر شده است. براي فرونشاندن خشم و رضايت خاطر او بايد گوساله يا گاوي را قرباني كني..... همچنين به او يك فنجان نقره يا يك قطعه پارچة ابريشمي تقديم كني؛ وگرنه ديري نمي‌گذرد كه مي‌ميري..... بيمار نيز به قيد قسم قول مي‌دهد كه همة اين كارها را انجام دهد؛ ولی باز هم میمیرد ! او همچنين مي‌نويسد: براي تطير و تفأل، هنگام قرباني گاو، تمام حركات و سكنات حيوان را مورد توجه و دقت خاصي قرار مي‌دهند؛ مثلاً اگر هنگام قرباني،‌ گاو سركشي نموده، شاخ بزند و تسليم نشود،‌ مي‌گويند كه در آن سال جنگ و خون‌ريزي خواهد شد. اگر تپاله بياندازد، پيش‌بيني مي‌كنند كه نعمت و فراواني سراسر كشور را فرا‌خواهد گرفت و در صورتي‌كه ادرار كند، محصول شراب خيلي زياد خواهد شد...؛ امّا با وجود اينكه هميشه اين پيشگويي‌ها غلط از آب در‌مي‌آيد، باز مردم ساده‌لوح اين ترهات را همچون وحي مُنزل، حقيقت مي‌پندارند.
اما درایران اسلامی وضع ازاین هم تراژیکتر و خنده دارتر است .
يکی از اين رويداد های شگفت انگيز اين است کهزمانیهيئت دولت که به رياست آقای پرويز داوودی معاون اول رييس جمهور ايران تشکيل جلسه داده بود ميثاق نامه ای را با امام زمان تدوين و به امضای اعضای کابينه آقای احمدی نژاد رساند! در اين جلسه آقای داوودی به وزرا ميگويد : همانگونه که ميثاق نامه ای بين وزرا و آقای احمدی نژاد تدوين و به امضای طرفين رسيده است ؛ بايد وزيران کابينه ميثاق نامه ای با امام زمان نيز بنويسند و امضا کنند! اين پيشنهاد مورد موافقت آقايان وزيران قرار ميگيرد و در همان جلسه در باره مفاد آن بحث ميشود و در نهايت ميثاق نامه ای تدوين ميشود و اعضای هيئت دولت آنرا امضا ميکنند! اما از آنجا که هر ميثاق نامه ای دو طرف دارد و هر دو طرف بايد متن آنرا امضا کنند ؛ از طرف هيئت دولت ؛ آقای صفار هرندی وزير ارشاد اسلامی مامور ميشود که ميثاق نامه را به جمکران برده و در چاهی که زائران نامه ها و حاجات شان را در آن می اندازند بيندازد....

به قول لنین : باید دانست چگونه با دین و جهل مبارزه کرد و برای این کار باید منابع ایمان و دین توده ها را با مفاهیم علمی و مادی گرایی توضیح داد...

روز قربان

حرکت معکوس زمان بسوی عقب،

روز حماقت بی انتهای انسان،

روز جهالت،

روز خشونت،

روز خونریزی،

روز قتل عام حیوانات بیگناه

و روز قربانی کردن اانسانیت است.

 

 

اسماعیل هوشیار

07. آبان . 1391