افغان موج   

داستان

فیلتر
موسیه 15 قوس 1388 3620
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 3046
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 2567
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 2529
یادی از استاد 28 میزان 1388 3416
خدا قبول کند 22 میزان 1388 2434
خنده و گریه 22 میزان 1388 2789
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 2556
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 2661
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 2695
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 2623
آیـنـــــه 07 میزان 1388 3561
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 7688
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 3679
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 3456
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 2403
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 11707
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 3288
بابه موسی 13 سرطان 1388 2631
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 2572
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 2237
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 3958
فصل پنجم 21 ثور 1388 2351
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 2582
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 2436
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 2840
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 2699
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 2945
راه وچاه 09 جدی 1387 2477
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 3052
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 2715
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 2239
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 3451
دشمن 05 عقرب 1387 3163
برگریزی 25 میزان 1387 3093
روز اول عید 07 میزان 1387 2644
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 2941
معلم زبان دری 27 اسد 1387 3849
داستان امتحان 05 سرطان 1387 2305
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 3187
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 2315
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 3820
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 3117
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 2130
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 2259
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 3438
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 2330
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 4114
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 2888
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 3793