افغان موج   

داستان

فیلتر
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 4218
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 2946
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 3902
روز سیه سر 15 حوت 1386 2600
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 2100
باد آورده 22 دلو 1386 2319
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 3064
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 3583
همدم خانم 16 جدی 1386 2780
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 2978
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 2401
فردای موهوم 08 میزان 1386 2249
من کرد هستم 20 سنبله 1386 2156
عشق موتور 24 اسد 1386 3558
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 2099
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 2467
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 3068
طعمه (داستان 08 جدی 1385 3212
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 4528
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 2586
خفاشان 06 میزان 1385 3328
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 2806
عروسک 27 سرطان 1385 3809
خشـکسالی 08 ثور 1385 3643
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 2844
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 2984