افغان موج   

داستان

فیلتر
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 4309
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 3016
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 4009
روز سیه سر 15 حوت 1386 2692
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 2195
باد آورده 22 دلو 1386 2403
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 3122
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 3673
همدم خانم 16 جدی 1386 2863
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 3058
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 2482
فردای موهوم 08 میزان 1386 2342
من کرد هستم 20 سنبله 1386 2233
عشق موتور 24 اسد 1386 3655
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 2157
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 2559
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 3164
طعمه (داستان 08 جدی 1385 3329
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 4686
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 2667
خفاشان 06 میزان 1385 3497
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 2902
عروسک 27 سرطان 1385 3945
خشـکسالی 08 ثور 1385 3757
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 2934
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 3143