افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 25
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 181
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 217
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 213
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 218
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 318
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 627
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 583
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 791
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 737
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 847
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 1052
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 1059
نیش عقرب 19 ثور 1395 1200
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 1298
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 1187
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 1535
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 1424
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 1462
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 1711
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 1399
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 1604
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 1970
خدمت 11 اسد 1393 1823
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 1735
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 1593
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 1684
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 1587
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 1724
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 1803
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 1931
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 1780
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 2236
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 2147
درس عبرت 04 جوزا 1392 2276
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 2125
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 2255
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 2287
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 2617
شیر و خون 06 جدی 1391 2196
درهای بسته 07 سنبله 1391 2498
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 2444
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 2954
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 3295
خانها 24 جوزا 1389 4394
سنگ 07 جوزا 1389 4924
كيسه بُر 04 ثور 1389 2899
دزد 03 ثور 1389 4028
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 2969
باغ کهنه 17 حمل 1389 3125