افغان موج   

داستان

فیلتر
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 80
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 241
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 234
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 361
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 350
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 485
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 663
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 713
نیش عقرب 19 ثور 1395 735
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 878
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 862
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 1162
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 1102
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 1180
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 1343
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 1071
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 1265
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 1554
خدمت 11 اسد 1393 1494
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 1407
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 1311
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 1392
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 1345
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 1416
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 1481
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 1527
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 1506
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 1854
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 1813
درس عبرت 04 جوزا 1392 1946
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 1819
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 1847
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 1974
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 2224
شیر و خون 06 جدی 1391 1879
درهای بسته 07 سنبله 1391 2078
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 2101
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 2663
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 2950
خانها 24 جوزا 1389 3986
سنگ 07 جوزا 1389 4454
كيسه بُر 04 ثور 1389 2609
دزد 03 ثور 1389 3541
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 2696
باغ کهنه 17 حمل 1389 2743
توهم 19 حوت 1388 4149
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 2408
انگشت ششم 05 دلو 1388 2481
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 3599
موسیه 15 قوس 1388 3516