افغان موج   

داستان

فیلتر
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 18
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 45
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 56
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 151
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 371
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 340
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 491
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 471
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 597
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 788
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 832
نیش عقرب 19 ثور 1395 871
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 1030
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 981
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 1282
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 1211
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 1276
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 1467
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 1182
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 1380
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 1691
خدمت 11 اسد 1393 1607
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 1527
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 1416
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 1498
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 1431
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 1525
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 1582
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 1650
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 1601
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 1974
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 1923
درس عبرت 04 جوزا 1392 2058
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 1920
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 1977
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 2081
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 2352
شیر و خون 06 جدی 1391 1992
درهای بسته 07 سنبله 1391 2216
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 2224
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 2768
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 3063
خانها 24 جوزا 1389 4117
سنگ 07 جوزا 1389 4600
كيسه بُر 04 ثور 1389 2709
دزد 03 ثور 1389 3709
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 2792
باغ کهنه 17 حمل 1389 2881
توهم 19 حوت 1388 4312
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 2537