افغان موج   

داستان

فیلتر
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 81
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 80
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 102
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 118
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 212
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 473
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 429
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 604
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 574
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 685
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 890
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 912
نیش عقرب 19 ثور 1395 1016
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 1142
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 1057
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 1380
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 1291
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 1349
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 1570
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 1261
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 1453
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 1809
خدمت 11 اسد 1393 1685
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 1613
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 1477
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 1562
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 1483
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 1595
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 1668
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 1754
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 1659
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 2068
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 2017
درس عبرت 04 جوزا 1392 2141
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 1999
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 2112
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 2172
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 2473
شیر و خون 06 جدی 1391 2073
درهای بسته 07 سنبله 1391 2334
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 2307
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 2838
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 3146
خانها 24 جوزا 1389 4228
سنگ 07 جوزا 1389 4721
كيسه بُر 04 ثور 1389 2779
دزد 03 ثور 1389 3852
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 2852
باغ کهنه 17 حمل 1389 2970
توهم 19 حوت 1388 4427