افغان موج   

داستان

فیلتر
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 46
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 146
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 256
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 250
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 385
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 550
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 599
نیش عقرب 19 ثور 1395 622
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 772
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 753
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 1052
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 990
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 1098
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 1228
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 968
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 1169
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 1422
خدمت 11 اسد 1393 1388
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 1312
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 1223
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 1306
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 1265
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 1326
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 1393
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 1426
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 1426
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 1761
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 1730
درس عبرت 04 جوزا 1392 1847
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 1727
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 1744
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 1886
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 2111
شیر و خون 06 جدی 1391 1793
درهای بسته 07 سنبله 1391 1980
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 2012
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 2577
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 2848
خانها 24 جوزا 1389 3859
سنگ 07 جوزا 1389 4351
كيسه بُر 04 ثور 1389 2532
دزد 03 ثور 1389 3424
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 2612
باغ کهنه 17 حمل 1389 2650
توهم 19 حوت 1388 4015
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 2307
انگشت ششم 05 دلو 1388 2384
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 3508
موسیه 15 قوس 1388 3391
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 2911